Prawo kanoniczne

proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Pomoc prawna jest udzielana w następujący sposób:

 1. Dla strony powodowej
   • indywidualna konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; porada prawna,
   • przygotowanie skargi powodowej,
   • pomoc w wyborze i zabezpieczeniu materiału dowodowego,
   • sporządzenie pism procesowych np. odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, uwag do opinii biegłych,
   • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,
   • pomoc prawna w prowadzeniu całego procesu,
   • sporządzenie apelacji i innych środków odwoławczych.
 2. Dla strony pozwanej
   • konsultacja po otrzymaniu skargi powodowej; porada prawna,
   • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową,
   • pomoc w wyborze i zabezpieczeniu materiału dowodowego,
   • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,
   • pomoc prawna w prowadzeniu całego procesu,
   • sporządzenie apelacji i innych środków odwoławczych,
   • przygotowanie innych pism procesowych.
 3. Przygotowanie prośby o usunięcie klauzuli wyrokowych.