Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityka prywatności cookies. OK, akceptuję to.
[mapa strony]

Zespół

gabriela_kaminska

Gabriela Kamińska - prawnik, specjalista prawa kanonicznego

 

Absolwentka prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia z zakresu prawa kanonicznego ukończyła w 2013 roku uzyskując tytuł magistra. Następnie przystąpiła i pozytywnie złożyła egzamin licencjacki. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika kanonisty.

Studia z zakresu prawa ukończyła w 2015 roku uzyskując tytuł magistra. Zainteresowania naukowe dotyczą kościelnego prawa procesowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz opodatkowania kościelnych osób prawnych.

Jako prawnik swoje zainteresowania skupia również wokół tematyki praw pacjenta, prawa rodzinnego oraz prawa zobowiązań. Obecnie jest doktorantką na kierunku Prawo Kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową ks. dra hab. Grzegorza Wojciechowskiego.


jan_kot_adwokat
Jan Kokot – adwokat

 

Adwokat Jan Kokot ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012–2014 odbył aplikację adwokacką jako członek Lubelskiej Izby Adwokackiej w Lublinie. W 2015 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Lubelskiej. Od 2013 roku kontynuuje studia stacjonarne doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, odbywane w ramach seminarium Prawo Rzymskie prowadzonego przez JM ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego – Rektora KUL, kontynuowane pod opieką naukową dr hab. Magdaleny Pyter (prof. KUL) – Dyrektor Instytutu Administracji KUL. Autor publikacji, laureat izbowego konkursu krasomówczego Lubelskiej Izby Adwokackiej, zdobywca pierwszego miejsca na środowiskowym etapie Adwokackiego Konkursu Krasomówczego dla połączonych Izb Adwokackich: Białostockiej, Siedleckiej oraz Lubelskiej. Jako doktorant swe zainteresowania skupia wokół zagadnień z zakresu prawa oświatowego oraz prawa o szkolnictwie wyższym . Jako adwokat, oprócz wykonywania praktyki ogólnej, pełni wielokrotnie funkcję pełnomocnika m.in. w sporach pomiędzy placówkami oświatowymi a organami administracji publicznej, mogąc w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz prawa o szkolnictwie wyższym.